Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 15:09:56 przez:
Źródło
J. Microbiol. Biotechnol. Food Sci. (segment B pozycja 2714, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 09:46:37 przez:
Źródło
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING (segment A pozycja 6514, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 14:15:59 przez:
Źródło
ACTA BIOCHIMICA POLONICA (segment A pozycja 95, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:33 przez:
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas (segment B pozycja 935, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 17:43:26 przez:
Źródło
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (segment B pozycja 216, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 10:58:30 przez:
Źródło
Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (segment B pozycja 1915, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:33 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (segment B pozycja 49, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 21:13:46 przez:
Źródło
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (segment B pozycja 216, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 20:03:36 przez:
Źródło
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (segment B pozycja 216, 10 pkt.)
Rok
2013