Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 09:05:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wybrane aspekty rozwoju regionu świętokrzyskiego we współczesnych warunkach gospodarowania
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:06:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (segment B pozycja 1692, 10 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 10:26:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:55 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 12:03:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Aktywna polityka społeczna. Ekonomia. Bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:38:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Innowacje w polityce społecznej XXI wieku
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:31:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wybrane aspekty rozwoju regionu świętokrzyskiego we współczesnych warunkach gospodarowania
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 16:49:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy pracy i zatrudnienia w Polsce w XX i na początku XXI wieku
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:38:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Educational technologies in the informatio - and knowledgr-based society
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:06:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (segment B pozycja 3020, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:38:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 16:49:30 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 20:03:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
MEST JOURNAL
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 02:03:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Hipercholesterolemie i dyslipidemie: mechanizmy, diagnostyka, leczenie.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:31:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bezpieczeństwo społeczne - bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka, rynek, społeczeństwo, innowacyjność
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:31:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 03:26:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (segment B pozycja 2492, 9 pkt.)
Rok
2016