Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:34:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 733, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 09:01:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (segment B pozycja 735, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 03:23:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 01:11:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:15 przez:
Źródło
PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:07 przez:
Źródło
ŻYWNOŚĆ - NAUKA TECHNOLOGIA JAKOŚĆ (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11737, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:10 przez:
Źródło
ANNALS OF ANIMAL SCIENCE (segment A pozycja 735, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 03:23:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
EKONOMIA I PRAWO (segment B pozycja 641, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/01/2020 03:29:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
FOOD CHEMISTRY (segment A pozycja 3985, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (segment A pozycja 5600, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/05/2017 09:40:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/08/2019 13:00:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 623, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 13:31:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/01/2020 03:29:29 przez:
Źródło
JOURNAL OF DAIRY RESEARCH (segment A pozycja 6268, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:07 przez:
Źródło
CYTA-JOURNAL OF FOOD (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2916, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/06/2017 12:38:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sources of financing. The development activities of enterprises in Poland
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/08/2019 13:01:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 733, 12 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/10/2019 12:21:50 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017