Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/05/2018 07:01:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:02:02 przez:
Źródło
Postępy Elektroanalizy
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 12:37:16 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70 rocznicę urodzin
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 10:25:01 przez:
Źródło
Acta Biomaterialia (segment A pozycja 99, 45 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/09/2019 11:56:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Książka w życiu człowieka - w poszukiwaniu (u)traconej wartości
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:31:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Int. J. Mol. Sci. (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 10:52:05 przez:
Źródło
Oxidative Stress: Diagnostics, Prevention and Therapy Volume 2
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Czy i jakie więzienia są potrzebne. Rozważania na tle zagadnień współczesności
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rodzina – Młodzież – Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 22:59:50 przez:
Źródło
South African Journal of Animal Science (segment A pozycja 10828, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 07:49:52 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2018 05:44:38 przez:
Źródło
Bee and wasp venoms: Biological characteristics and therapeutic application.
Rok
2017