Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Forum Bibliotek Medycznych (segment B pozycja 763, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Biblioteczny (segment B pozycja 2058, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 10:31:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Книгата - нашето по-смислено настояще. Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ" 4/2014 = The Book - our more sensual present. Proceedings of the forum "Days of Book and Copyright in SULSIT" 4/2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 10:26:45 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy (segment B pozycja 337, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum (segment B pozycja 68, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2019 14:09:22 przez:
Źródło
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza (segment B pozycja 317, 13 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:18:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Szkice bibliologiczne
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Polsko-Polonijny (segment B pozycja 2099, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:25:09 przez:
Źródło
Obes. Surg. (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9017, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:20 przez:
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. (segment B pozycja 68, 4 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:19:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Słownik Pracowników Książki Polskiej: Suplement IV.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:19:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Słownik Pracowników Książki Polskiej: Suplement IV.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:19:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Słownik Pracowników Książki Polskiej: Suplement IV.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:34 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: Global Landscapes Forum, Climate Change Conference of UN,
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:34 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:34 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:23:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2013