Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:34:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Economics and Management (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1220, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:17 przez:
Źródło
Polish Journal of Cosmetology (segment B pozycja 1864, 7 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2018 11:13:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych : problematyka: „Czy Polska może być samowystarczalna energetycznie do 2030 roku z własnych zasobów odnawialnych – elektrownie jądrowe czy geotermalne?” : materiały naukowe XXII Ogólnopolskiego Forum Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych „Ekoenergetyka 2015 – Kraków” : monografia naukowa
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/11/2019 06:10:06 przez:
Źródło
Biometrical Letters (segment B pozycja 366, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 20:07:22 przez:
Źródło
Polish Journal of Pathology (segment A pozycja 9605, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:04 przez:
Źródło
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION (segment A pozycja 2315, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:26:08 przez:
Źródło
Pol.Arch.Med.Wewn. (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9633, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:58 przez:
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development (segment B pozycja 1151, 13 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 13:59:39 przez:
Źródło
Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 14:11:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Inżynieria i Aparatura Chemiczna (segment B pozycja 1120, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 15:48:18 przez:
Źródło
Journal of Organometallic Chemistry (segment A pozycja 7117, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:49:07 przez:
Źródło
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY (segment A pozycja 7117, 30 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:48:47 przez:
Źródło
New trends in supramolecular chemistry
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:57 przez:
Źródło
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION (segment A pozycja 6377, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/06/2017 12:29:42 przez:
Źródło
Journal of Molecular Histology (segment A pozycja 6958, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:50:13 przez:
Źródło
MICROBIOLOGY-SGM (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8434, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 03:22:56 przez:
Źródło
Pediatria Polska (segment B pozycja 1811, 15 pkt.)
Rok
2013