Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Magazyn Weterynaryjny (segment B pozycja 1519, 3 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 21:18:43 przez:
Źródło
Życie Weterynaryjne (segment B pozycja 3079, 4 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 22:59:53 przez:
Źródło
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Okulistyka Weterynaryjna e- kwartalnik (segment B pozycja 1737, 3 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 22:59:49 przez:
Źródło
Chemistry and Ecology (segment A pozycja 2153, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:21 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:11 przez:
Źródło
Magazyn Weterynaryjny (segment B pozycja 1519, 3 pkt.)
Rok
2016