Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:14 przez:
Źródło
PHYTOCHEMISTRY LETTERS (segment A pozycja 9500, 20 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2018 13:06:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Osvìta dlâ sučasnostì = Edukacja dla współczesności. T. 1
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/12/2016 15:10:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/12/2018 09:24:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili (3pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 177, 3 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/05/2018 09:35:08 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 11:29:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2020 17:27:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/05/2018 10:02:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Ìnnovacìjnìst' u naucì ì osvìtì
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2018 14:00:17 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2018 11:52:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu, T. 2
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 10:22:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Klinika Pediatryczna (segment B pozycja 1378, 3 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2018 14:00:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2020 10:02:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy : debaty, szkice, refleksje polsko-ukraińskie
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:04 przez:
Źródło
Polskie Drobiarstwo (segment B pozycja 1905, 3 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:04 przez:
Źródło
Polskie Drobiarstwo (segment B pozycja 1905, 3 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:04 przez:
Źródło
Polskie Drobiarstwo (segment B pozycja 1905, 3 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/10/2018 13:51:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2018 13:43:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Edukacja a bezpieczeństwo człowieka = Education and human security
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 10:23:40 przez:
Źródło
Klinika Pediatryczna (segment B pozycja 1378, 3 pkt.)
Rok
2016