Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:26 przez:
Źródło
GeoMap Workshop Proceedings
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:29 przez:
Źródło
Chemical Substances in Environment : 24th annual Central European Conference ECOpole’15
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:21 przez:
Źródło
Ecological Chemistry and Engineering. S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S (segment A pozycja 3187, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/02/2018 06:40:23 przez:
Źródło
Chemical Substances in Environment : 24th annual Central European Conference ECOpole’15
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:17 przez:
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:27 przez:
Źródło
Chemical Substances in Environment : 24th annual Central European Conference ECOpole’15
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:18 przez:
Źródło
Geology, Geophysics & Environment (segment B pozycja 827, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:23 przez:
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ecological Chemistry and Engineering. A = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. A (segment B pozycja 607, 11 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:17 przez:
Źródło
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (segment A pozycja 7326, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:19 przez:
Źródło
Journal of Environmental Radioactivity (segment A pozycja 6421, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:20 przez:
Źródło
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (segment A pozycja 7326, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:22 przez:
Źródło
Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia (segment B pozycja 454, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:20 przez:
Źródło
Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia (segment B pozycja 454, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:18 przez:
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:24 przez:
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:25 przez:
Źródło
Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim = Propagace výzkumu kvality životního prostředí v přeshraniční polsko-české oblasti
Rok
2014