Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/12/2018 05:19:49 przez:
Źródło
CHEMICAL COMMUNICATIONS (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2120, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:27:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Geomatics, Landmanagement and Landscape (segment B pozycja 829, 6 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/01/2019 07:49:07 przez:
Źródło
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : choroby i nowotwory.
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:24:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 15)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 12:09:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Interdyscyplinarność działań w opiece długoterminowej.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 17:43:27 przez:
Źródło
Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia referatów XXXI konferencji sprawozdawczej
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:28 przez:
Źródło
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 203, 25 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:39:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:59:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 2 Geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing. Vol. 3 Cartography and Gis
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:59:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 2 Geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing. Vol. 3 Cartography and Gis
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 05:46:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Współczesne wyzwania opieki długoterminowej.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 19:53:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 03:02:00 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:39:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 11:53:41 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:59:09 przez:
Źródło
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:35:02 przez:
Źródło
Journal of Medical Science (segment B pozycja 1298, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/11/2019 03:20:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
HORTICULTURAL SCIENCE (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4553, 25 pkt.)
Rok
2017