Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:21:51 przez:
Źródło
SCIENTIFIC REPORTS OF THE NATURE PUBLISHING GROUP (segment A pozycja 10555, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2019 05:42:24 przez:
Źródło
Acta Haematologica Polonica (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 25, 14 pkt.)
Rok
2017
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). (zgłoszony przez Wydział Nauk Medycznych w Katowicach) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). (zgłoszony przez Wydział Lekarsko - Dentystyczny) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąz delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) = Analysis of ibrutinib efficacy in a subgroup of chronic lymphocytic leukemia patients with 17p deletion: observational study of the Polish Adult Leukemia Group (PALG) (zgłoszony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii)
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 01:30:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
European Journal of Geography
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 10:57:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Proceedings of the Mineral Engineering Conference MEC2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:14 przez:
Źródło
Annals of Parasitology (segment B pozycja 198, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:03 przez:
Źródło
Przemysł Spożywczy (segment B pozycja 2134, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:30:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego (segment B pozycja 2103, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 03:23:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS (segment A pozycja 9427, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 03:39:41 przez:
Źródło
Histochemistry and Cell Biology (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4502, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 03:29:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2020 08:45:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2020 03:27:15 przez:
Źródło
Okulistyka (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1735, 7 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:08:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Current Trends in Management: Business and Public Administration
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 06:58:22 przez:
Źródło
Nukleonika. International Journal of Nuclear Research (segment A pozycja 8969, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2019 10:18:04 przez:
Źródło
Physical Review E (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9450, 35 pkt.)
Rok
2017