Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Aerobiologia (segment A pozycja 362, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Źródło
Environmental Science and Pollution Research (segment A pozycja 3480, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 20)
Źródło
Aerobiologia (segment A pozycja 362, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
International Journal of Biometeorology (segment A pozycja 5136, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
International Journal of Biometeorology (segment A pozycja 5136, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Annals of Allergy, Asthma and Immunology (segment A pozycja 733, 30 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:49:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Manual for aerobiology : 12th European Course on Basic Aerobiology, 20-26 July, Rzeszów, Poland
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 0)
Źródło
Aerobiologia (segment A pozycja 362, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:46:24 przez:
Źródło
Acta Agrobotanica (segment B pozycja 7, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 18)
Źródło
Acta Agrobotanica (segment B pozycja 7, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
International Journal of Biometeorology (segment A pozycja 5136, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Aerobiologia (segment A pozycja 362, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/08/2017 03:31:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:23:38 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2018 03:31:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Aerobiologia (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 362, 25 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:49:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski : praca zbiorowa
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:25:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2014