Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (segment B pozycja 2228, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (segment B pozycja 2960, 8 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (segment B pozycja 2960, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:22:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej (segment B pozycja 2960, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 14:59:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Religia na obszarze poradzieckim
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Partnerzy mimo przeszkód. Nowa odsłona w stosunkach polsko-ukraińskich
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:27:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2228, 14 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/08/2019 06:14:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 14:59:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Mołdawia i Unia Europejska: od współpracy do integracji
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Mołdawia i Unia Europejska. Od współpracy do integracji
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, tom 4. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: kontekst polityczny i gospodarczy
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 14:59:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bariery modernizacji Rosji
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bariery modernizacji Rosji
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 23:00:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bezpieczeństwo Europy: aspekty geopolityczne
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:33:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ukraine Analityca
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:33:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2423, 12 pkt.)
Rok
2017