Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:41:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny]. 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 20:00:50 przez:
Źródło
Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 18:10:13 przez:
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 2.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 18:10:08 przez:
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 2.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 14:52:17 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/01/2020 03:31:53 przez:
Źródło
Inż. Mater. (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1124, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Roczniki Geomatyki (segment B pozycja 2276, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 13:13:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Endokrynologia pediatryczna drogą rozwoju dla nauk o zdrowiu
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/10/2019 11:31:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 173, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (segment B pozycja 173, 11 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 11:52:08 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/01/2020 08:30:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Materiały i technologie XXI wieku : XIX Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 18 maja 2017 r
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 18:10:14 przez:
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Surf. Coat. Technol. (segment A pozycja 11012, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie (segment B pozycja 643, 11 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:59:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Applied crystallography XXII : Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Applied Crystallography, Targanice, Poland, September 2-6, 2012
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.
Rok
2016