Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/08/2017 03:24:48 przez:
Źródło
Oeconomia Copernicana (segment B pozycja 1733, 11 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/08/2017 03:24:48 przez:
Źródło
Społeczeństwo i Ekonomia (segment B pozycja 2416, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/08/2017 03:24:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki (segment B pozycja 3019, 13 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/08/2017 00:07:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Turystyka wobec zmian współczesnego świata : zmiany, bariery, innowacje
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/08/2017 03:24:48 przez:
Źródło
Nauki Społeczne (segment B pozycja 1669, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/08/2017 03:24:48 przez:
Źródło
Gospodarka i Finanse (segment B pozycja 850, 4 pkt.)
Rok
2014