Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2018 21:14:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2018 21:15:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kwartalnik Prawa Publicznego (segment B pozycja 1448, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2018 00:35:14 przez:
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO (segment B pozycja 2996, 8 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:12:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Jawność i jej ograniczenia. Tom V, Dostęp i wykorzystywanie
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:12:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2018 21:14:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
SAMORZĄD TERYTORIALNY (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2339, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/02/2016 11:18:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Władza - obywatele - informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci profesor Teresy Górzyńskiej
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2018 21:14:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
25 lat samorządności w Polsce - bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:12:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:12:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dostęp i wykorzystywanie
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/05/2018 15:26:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2018 21:14:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prywatność a jawność - bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2018 00:39:30 przez:
Źródło
Jednostka wobec działań administracji publicznej
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/02/2016 11:18:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:12:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 16:40:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Jawność i jej ograniczenia, T. III : Skuteczność regulacji
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:12:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Jawność i jej ograniczenia. Tom V, Dostęp i wykorzystywanie
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/02/2016 11:18:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
INTERNET. Publiczne bazy danych i Big data, pod redakcją Grażyny Szpor
Rok
2014