Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:40:52 przez:
Źródło
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 02:53:54 przez:
Źródło
Patient Preference and Adherence (segment A pozycja 9273, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/11/2017 03:28:17 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (segment B pozycja 2969, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:45 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:52 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 03:01:32 przez:
Źródło
American Journal of Mens Health (segment A pozycja 564, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:46 przez:
Źródło
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management (segment A pozycja 4328, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:23:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Physicochemical Problems of Mineral Processing (segment A pozycja 9458, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Archives of Mining Sciences (segment A pozycja 1064, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Archives of Mining Sciences (segment A pozycja 1064, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Archives of Mining Sciences (segment A pozycja 1064, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 02:54:00 przez:
Źródło
Przegląd Lekarski (segment B pozycja 2079, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:40:56 przez:
Źródło
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. bezpieczeństwo – jakość – efektywność : monografia : praca zbiorowa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017