Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 13:19:49 przez:
Źródło
Veterinary Parasitology (segment A pozycja 11498, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2020 10:15:45 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:38 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:20:59 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica (segment B pozycja 170, 7 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:38 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:21:00 przez:
Źródło
Chromosome Research (segment A pozycja 2256, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:01 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science"
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:38 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:38 przez:
Źródło
Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:21:01 przez:
Źródło
Chromosome Research (segment A pozycja 2256, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:38 przez:
Źródło
Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 13:01:07 przez:
Źródło
FEBS Journal (segment A pozycja 3881, 30 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:21 przez:
Źródło
Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:21:00 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica (segment B pozycja 170, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:58:01 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science"
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Pediatria Polska (segment B pozycja 1811, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:38 przez:
Źródło
Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Przegląd Pediatryczny (segment B pozycja 2094, 5 pkt.)
Rok
2013