Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 12:49:10 przez:
Źródło
International Journal of Molecular Sciences (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:17 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 03:26:14 przez:
Źródło
J.Environ.Sci.Health A-Tox.Hazard.Subst.Environ.Eng. (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6422, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:17 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:18 przez:
Źródło
Lek w Polsce (segment B pozycja 1467, 4 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (segment B pozycja 1581, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health (segment B pozycja 1831, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:18 przez:
Źródło
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY (segment A pozycja 3486, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (segment B pozycja 1591, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:18 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:18 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 01:41:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rośliny w medycynie, farmacji i przemyśle.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:18 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:18 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:18 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:18 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2014