Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:17:58 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:59:40 przez:
Źródło
Mikroorganizmy w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nieborów, 26-28.11.2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 11:48:30 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:39:29 przez:
Źródło
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:39:29 przez:
Źródło
Drewno (segment A pozycja 3106, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:46 przez:
Źródło
KOSMOS (segment B pozycja 1400, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:31 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (segment A pozycja 8944, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/01/2017 02:35:06 przez:
Źródło
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 11:48:30 przez:
Źródło
PRZEMYSL CHEMICZNY (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 17:07:13 przez:
Źródło
Technologia Wody (segment B pozycja 2672, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/01/2017 02:35:05 przez:
Źródło
Technologia Wody (segment B pozycja 2672, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:47 przez:
Źródło
Nauka Przyroda Technologie (segment B pozycja 1663, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:32 przez:
Źródło
Woda-Śr.-Obsz. Wiej. (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:11:47 przez:
Źródło
Atmospheric Pollution Research (segment A pozycja 1234, 20 pkt.)
Rok
2015