Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej
Rok
-1
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:56:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rynek Pracy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:08 przez:
Źródło
Medycyna po Dyplomie (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1584, 5 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Pracodawcy kontra nauczyciele. Dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców powiatu ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego do wymogów regionalnego rynku pracy
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Evaluating Economic Research In a Contested Discipline : Rankings, Pluralism and the Future of Heterodox Economics
Rok
-1
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/11/2018 13:31:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:33:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (segment B pozycja 3038, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:23:12 przez:
Źródło
Journal of Thoracic Disease (segment A pozycja 7698, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Innowacyjność w doskonaleniu produktów i organizacji
Rok
-1
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 16:25:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Szkice o współczesnej polityce gospodarczej : Jubileusz 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy.
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polityka gospodarcza : studia i przyczynki
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej
Rok
-1
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:29 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2015