Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 21:41:01 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:56 przez:
Źródło
Amino Acids (segment A pozycja 630, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 21:17:40 przez:
Źródło
Biomedical Optics Express (segment A pozycja 1522, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:48 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/07/2019 11:36:42 przez:
Źródło
Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:56 przez:
Źródło
Amino Acids (segment A pozycja 630, 30 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:12:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - dylematy współczesnej edukacji
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/12/2019 15:45:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:28 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:54 przez:
Źródło
Journal of Molecular Recognition (segment A pozycja 6964, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:26:56 przez:
Źródło
Amino Acids (segment A pozycja 630, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 07:38:40 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/07/2019 11:35:12 przez:
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2019 03:36:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:40:30 przez:
Źródło
PRZEMYSL CHEMICZNY (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/05/2019 05:18:46 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/05/2019 05:18:46 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 03:41:33 przez:
Źródło
Rok
2014