Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:20 przez:
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica (segment B pozycja 62, 6 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:03:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Diagnostyka, profilaktyka, leczenie - najnowsze doniesienia. Tom II.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:02:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 1.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Stawonogi. Zależności w układzie żywiciel-ektopasożyt-patogen.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:21:43 przez:
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica (segment B pozycja 62, 6 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Stawonogi we współczesnym świecie. : Arthropods in the contemporary world.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Ginekologia Polska (segment A pozycja 4294, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Biomedyczny przegląd naukowy. T. 2
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Stawonogi we współczesnym świecie. : Arthropods in the contemporary world.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:02:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Stawonogi. W środowisku miejskim i podmiejskim. : Arthropods. In urban and suburbian environments.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2020 03:25:31 przez:
Źródło
Int.J.Mol.Sci. (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:04:34 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 6.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:02:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 1.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część III
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część I
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:02:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Choroby i nowotwory.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:04:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Perspektywy medycyny regeneracyjnej w terapii zwierząt.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:02:35 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 1.
Rok
2017