Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:22:20 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:56 przez:
Źródło
Cancer Research (segment A pozycja 1980, 45 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:38:44 przez:
Źródło
MOLECULES (segment A pozycja 8595, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:39:12 przez:
Źródło
TOXINS (segment A pozycja 11257, 35 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2018 13:13:47 przez:
Źródło
Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : objawy alarmowe w pediatrii z perspektywy gastroenterologa, ginekologa i immunologa klinicznego
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/09/2017 12:50:05 przez:
Źródło
Dziecko - jego zdrowie i jego środowisko : zaburzenia rozwoju fizycznego dzieci w różnych aspektach klinicznych
Rok
2017