Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/12/2019 08:53:53 przez:
Źródło
Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:02 przez:
Źródło
XV European Congress of Ichthyology : Abstract book
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:02 przez:
Źródło
XV European Congress of Ichthyology : Abstract book
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:16 przez:
Źródło
JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY (segment A pozycja 5889, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:28 przez:
Źródło
Journal of Applied Ichthyology (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5889, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 03:25:20 przez:
Źródło
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (segment A pozycja 7184, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 10:08:03 przez:
Źródło
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (segment A pozycja 7184, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2019 05:42:09 przez:
Źródło
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica (segment A pozycja 97, 20 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:27:37 przez:
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
XV European Congress of Ichthyology : Abstract book
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:30:46 przez:
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:24:27 przez:
Źródło
Aquaculture Research (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 993, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:44:32 przez:
Źródło
AQUACULTURE RESEARCH (segment A pozycja 993, 30 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 05:46:11 przez:
Źródło
Rok
2015