Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2019 08:04:17 przez:
Źródło
Open Chemistry (segment B pozycja 1750, 14 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 23:24:37 przez:
Źródło
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 14:03:21 przez:
Źródło
Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 11:12:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 23:24:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Gaz, Woda i Technika Sanitarna (segment B pozycja 803, 11 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Gaz, Woda i Technika Sanitarna (segment B pozycja 803, 11 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 23:24:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 14:03:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 21:26:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2017 11:32:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY (segment A pozycja 11010, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 15:00:43 przez:
Źródło
JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY (segment A pozycja 6685, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 19:38:54 przez:
Źródło
SYNLETT (segment A pozycja 11061, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 15:00:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE (segment A pozycja 6966, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:49:07 przez:
Źródło
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE (segment A pozycja 6966, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:29 przez:
Źródło
Instal (segment B pozycja 937, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:34 przez:
Źródło
Instal (segment B pozycja 937, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Computational and Theoretical Chemistry (segment A pozycja 2560, 20 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 11:12:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 19:57:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
CURRENT ORGANIC SYNTHESIS (segment A pozycja 2876, 30 pkt.)
Rok
2016