Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Silesian Journal of Legal Studies (segment B pozycja 2381, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Silesian Journal of Legal Studies (segment B pozycja 2381, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/12/2019 03:22:34 przez:
Źródło
AQUATIC ECOLOGY (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 997, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Časopis Kiivskogo Universitetu Prava
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch-polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/08/2018 15:54:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa prof. Jerzego Jaskierni z okazji 45-lecia pracy naukowej
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/08/2018 18:39:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, świat
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Od Chanatu do Republiki
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Orientalne (segment B pozycja 2539, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Orientalne (segment B pozycja 2539, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:36:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Karagandy Univ. Habar
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ubi Societas Ibi Ius
Rok
2015