Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:40:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Komunalny
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:50:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przemysł Drzewny
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:18:30 przez:
Źródło
INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION (segment A pozycja 5044, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 18:29:41 przez:
Źródło
ENERGY AND BUILDINGS (segment A pozycja 3376, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:20:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ENERGY AND BUILDINGS (segment A pozycja 3376, 40 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 09:58:47 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 09:59:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:18:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:50:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Gazeta Przemysłu Drzewnego
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:18:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:32:12 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 10:29:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:18:30 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:30 przez:
Źródło
New perspectives in polar research
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 11:14:11 przez:
Źródło
XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. Abstract Book
Rok
2014