Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Humana (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2480, 7 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:31:04 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:29 przez:
Źródło
Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nurt SVD (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1723, 9 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2019 07:06:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym (segment B pozycja 196, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:31:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wielokulturowość - religia - tolerancja : stan obecny i wyzwania na przyszłość / pod red. Karola Jasińskiego, Romana Kordonskyy'ego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 11:52:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wielokulturowość-religia-tolerancja. Stan obecny i wyzwania na przyszłość
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Humanistyka i Przyrodoznawstwo (segment B pozycja 900, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 17:04:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Philosophiae Christianae (segment B pozycja 2546, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 11:52:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Philosophiae Christianae (segment B pozycja 2546, 11 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Wokół problemów patologii grup społecznych / pod red. nauk. Franciszka Makurata, Mariusza Brodnickiego, Anny Nawrockiej
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 11:52:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wokół problemów patologii grup społecznych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:31:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Etyka o współczesności : Współczesność w etyce
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Diametros - An Online Journal of Philosophy (segment C pozycja 1013, 15 pkt.)
Rok
2016