Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 03:28:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies (segment B pozycja 610, 9 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/07/2018 06:48:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/12/2019 10:39:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Współczesne trendy w zarządzaniu organizacją
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/08/2019 03:34:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 194, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/08/2019 08:14:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Ruch turystyczny : wybrane zagadnienia
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/08/2019 08:15:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Police : pasmo w cieniu Babiej Góry
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/08/2019 07:29:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Człowiek i jego działania : spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi
Rok
2017