Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 10:00:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Polityka celna : ekonomia, prawo, praktyka
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 14:52:51 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 08:37:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 15)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 12:32:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 19:20:00 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 11:16:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Agencja FRONTEX w Stefie Schengen. 10 lat doświadczeń
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:32:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 11:16:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
E-administracja. Szanse i zagrożenia
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 13:27:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 09:59:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom II: 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 18:56:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 11:14:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Agencja FRONTEX w Stefie Schengen. 10 lat doświadczeń
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 16:31:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 11:18:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Return Migration: Theory and Practice
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 13:27:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Introduction to European Union Institutional Law
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:24:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego (segment B pozycja 1629, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 12:12:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania-realizacja-wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 11:40:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 10:07:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014