Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 11:58:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Ustroje : historia i współczesność : Polska - Europa - Ameryka Łacińska : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 11:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH (segment A pozycja 1437, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 16:11:19 przez:
Źródło
Genome research (segment A pozycja 4196, 50 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/01/2019 12:26:03 przez:
Źródło
RNA biology (segment A pozycja 10397, 35 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2017 18:14:42 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 16:09:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:19:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Aktualne problemy konstytucji : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Bogusława Banaszaka
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:30:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia (segment B pozycja 2505, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 21:14:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/01/2018 11:18:26 przez:
Źródło
Nucleic acids research (segment A pozycja 8965, 40 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 17:40:06 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 03:28:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 14)
Źródło
PRZEGLĄD SEJMOWY (segment B pozycja 2114, 11 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:06:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 10:14:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:30:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD SEJMOWY (segment B pozycja 2114, 11 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:44:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD SEJMOWY (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2114, 11 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:17:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 27)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 12:45:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 20:22:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016