Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 20:25:48 przez:
Źródło
Journal of Dairy Science (segment A pozycja 6269, 45 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 22:18:29 przez:
Źródło
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (segment A pozycja 11737, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:49 przez:
Źródło
Przegląd Mleczarski
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:40:27 przez:
Źródło
Advances in Respiratory Medicine (d. Pneumonologia i Alergologia Polska) (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1842, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:38 przez:
Źródło
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences (segment B pozycja 524, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 16:07:20 przez:
Źródło
XLIII Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:43:51 przez:
Źródło
Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Tom 1. Praca zbiorowa pod red. Krystyny Kowalczuk, Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Mateusza Cybulskiego.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 17:12:40 przez:
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 16:51:24 przez:
Źródło
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (segment A pozycja 11737, 15 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/11/2018 06:30:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów. Olsztyn, 22 - 24 maja 2013 r. / komitet redakcyjny: Katarzyna Banach, Renata Pietrzak-Fiećko, Katarzyna Staniewska, Ryszard Żywica
Rok
2013