Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:33:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
MYCOTAXON (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8649, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 16:51:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Mineralogia - Special Papers
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
HERZOGIA (segment A pozycja 4476, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:33:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
PHYTOTAXA (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9511, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 19:04:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
LICHENOLOGIST (segment A pozycja 8046, 25 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:37:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ochrona bioróżnorodności roślin i grzybów województwa świętokrzyskiego. Atlas rozmieszczenia gatunków rzadkich, chronionych i zagrożonych roślin
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:33:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
MYCOTAXON (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8649, 15 pkt.)
Rok
2017