Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 10:46:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Information technologies in biomedicine. Vol. 4
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:20 przez:
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 08:59:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 08:50:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
BMC Biotechnology (segment A pozycja 1603, 30 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/05/2018 09:26:00 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 01:26:37 przez:
Źródło
Case Reports in Otolaryngology
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 23:56:15 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:28:31 przez:
Źródło
Industrial Crops and Products (segment A pozycja 4904, 40 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:12:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:43:59 przez:
Źródło
Food and Environmental Virology (segment A pozycja 3980, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 03:26:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Post.Żyw.Klin./Adv.Clin.Nutr. (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1922, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Postępy Żywienia Klinicznego - Advances in Clinical Nutrition (segment B pozycja 1922, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/07/2019 05:18:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia i prace pedagogiczne
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 10:16:34 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/07/2019 03:25:08 przez:
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 03:26:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Farm.Pol. (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 719, 8 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 15:10:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 05:14:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Klinika Pediatryczna (segment B pozycja 1378, 3 pkt.)
Rok
2016