Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 14:48:14 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 08:30:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 17:18:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:32:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 14:43:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik (segment B pozycja 1449, 4 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 21:29:10 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 14:48:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 14:43:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 07:58:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 07:58:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 08:30:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 08:30:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości
Rok
2016