Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:38:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 9)
+ 9
Źródło
Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/11/2019 10:37:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Sesja Naukowa pt. „Mykologia dla Fitopatologii, Aktualne problemy mykoz w Polsce”
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 10:20:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 16)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Łódzki (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2239, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 07:22:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Proceedings CRETE 2016, Fifth International Conference on Industrial & Hazardous Waste Management
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:02:02 przez:
Źródło
Proceedings CRETE 2016, Fifth International Conference on Industrial & Hazardous Waste Management
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 04:04:54 przez:
Źródło
Energy Procedia
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2018 14:09:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (segment B pozycja 934, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/02/2017 03:20:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Progress in Nuclear Energy (segment A pozycja 9810, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:29:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH (15pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2271, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:37:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kulturowy obraz zachwytu
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2018 14:18:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
10th Conference Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology : proceedings, Warsaw, 21-23.09.2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Genes Nutr. (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4171, 30 pkt.)
Rok
2017