Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 11:09:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
9th Symposium on AvCoV & AMPV, 4th Annual Meeting of COST Action FA1207
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:07 przez:
Źródło
Bulgarian Journal of Agricultural Science (segment A pozycja 1803, 15 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 18:43:39 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/08/2019 03:28:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Annals of Animal Science (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 735, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:35:49 przez:
Źródło
Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (segment B pozycja 1915, 6 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 01:31:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 14:33:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
19th IMEKO TC-4 Symposium and 17th IWADC Workshop Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability, Barcelona, Spain, 18-19 July, 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:17:48 przez:
Źródło
AVIAN PATHOLOGY (segment A pozycja 1337, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 09:32:02 przez:
Źródło
AVIAN DISEASES (segment A pozycja 1336, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:37:27 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2017 03:06:38 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 09:09:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Polymer Degradation and Stability (segment A pozycja 9640, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:58:33 przez:
Źródło
Postępy Biochemii (segment B pozycja 1912, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 14:26:43 przez:
Źródło
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej (segment B pozycja 465, 6 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:15:07 przez:
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 14:22:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:35:00 przez:
Źródło
Acta Agrophysica (segment B pozycja 8, 14 pkt.)
Rok
2016