Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 13:37:24 przez:
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:33:01 przez:
Źródło
Alkoholizm i Narkomania (segment B pozycja 128, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:26:06 przez:
Źródło
Nasza Dermatologia Online (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1654, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2018 03:33:47 przez:
Źródło
Alkoholizm i Narkomania (segment B pozycja 128, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 03:26:04 przez:
Źródło
Industrial and Engineering Chemistry Research (segment A pozycja 4900, 35 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 17:04:19 przez:
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 11:55:14 przez:
Źródło
...CZTERDZIEŚCI I CZTERY. SŁOWNIK FIGUR KOBIECYCH
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:18:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:21 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 23:54:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/08/2019 07:26:27 przez:
Źródło
Topics in Catalysis (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11228, 35 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 07:56:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Tenth International Congress on catalysis and automotive pollution control (CAPoC10), 28-30 October 2015, Brussels, Belgium : Preprints : Oral and Poster Session
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:26:06 przez:
Źródło
Dermatologia Praktyczna (3pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 564, 3 pkt.)
Rok
2017