Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 03:22:56 przez:
Źródło
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (segment A pozycja 7843, 15 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 13:06:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Preventing exclusion from education system of socially maladjusted children and teenagers. Good practices in educational work = Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/07/2019 15:46:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:53:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka
Rok
2016