Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 08:15:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Metalurgija (segment A pozycja 8399, 25 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/01/2019 09:22:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi. Teoria i zastosowania
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:48 przez:
Źródło
International Journal of Environmental Research and Public Health (segment A pozycja 5227, 30 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/05/2019 13:29:21 przez:
Źródło
The processing of lexicon and morphosyntax
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:06 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:16 przez:
Źródło
Hutnik (segment B pozycja 903, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:25:09 przez:
Źródło
Probl. Pielęg. (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2026, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:47 przez:
Źródło
Annals of General Psychiatry (segment A pozycja 758, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:25:09 przez:
Źródło
Biol. Trace Elem. Res. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1489, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:11:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Diffusion in Solids and Liquids VIII : 8th International Conference on Diffusion in Solids Liquids. DSL 2012, Istanbul, Turkey, 25-29 June 2012
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:58:02 przez:
Źródło
XV European Congress of Ichthyology : Abstract book
Rok
2015