Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/08/2019 07:26:29 przez:
Źródło
Dalton Transactions (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 19:13:43 przez:
Źródło
Journal of Chemical Education (segment A pozycja 6082, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:13 przez:
Źródło
International e-Journal of Science, Medicine and Education (segment B pozycja 952, 2 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 18:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 18:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 18:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 18:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:14 przez:
Źródło
Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej (segment B pozycja 627, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 13:43:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Current Medicinal Chemistry (segment A pozycja 2823, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 13:29:41 przez:
Źródło
Journal of Molecular Structure (segment A pozycja 6966, 20 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 09:26:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Teaching and learning science at all levels education
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 14:12:20 przez:
Źródło
Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia (segment B pozycja 454, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 13:23:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Z chemią ku przyszłości
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:32:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (segment B pozycja 622, 8 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/08/2019 07:26:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wybrane zagrożenia dla środowiska : spojrzenie młodych naukowców : monografia 2017
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/08/2019 07:26:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 03:26:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Polyhedron (segment A pozycja 9635, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 19:15:22 przez:
Źródło
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (segment B pozycja 622, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 11:17:41 przez:
Źródło
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych
Rok
2014