Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 09:42:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej : praca zbiorowa / red. nauk. Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:50:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnoustrojowe (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Clean-Soil Air Water (segment A pozycja 2295, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Ecotoxicology and Environmental Safety (segment A pozycja 3250, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:14:56 przez:
Źródło
FOLIA BIOLOGICA (segment A pozycja 3957, 20 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 15:11:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ełckie (segment B pozycja 2460, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:29:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Environmental Science and Pollution Research (segment A pozycja 3480, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 02:41:32 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF AGRONOMY (segment B pozycja 1862, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:42 przez:
Źródło
Alergologia Info (segment B pozycja 123, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:57 przez:
Źródło
Alergologia Info (segment B pozycja 123, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO (segment B pozycja 2105, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Prawa Publicznego (segment B pozycja 2105, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
STUDIA PRAWNOUSTROJOWE (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnoustrojowe (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 03:27:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnoustrojowe (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnoustrojowe (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Rok
2013