Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:03:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:26 przez:
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE. TURYSTYKA I REKREACJA (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3059, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:26 przez:
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2998, 13 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:22:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:26 przez:
Źródło
HANDEL WEWNĘTRZNY (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 869, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:27 przez:
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2976, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 11:17:11 przez:
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:03:30 przez:
Źródło
Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:30 przez:
Źródło
PROBLEMY ZARZĄDZANIA (segment B pozycja 2037, 11 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:21:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Przestrzeń turystyki kulturowej
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:29 przez:
Źródło
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
MARKETING I RYNEK (segment B pozycja 1535, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:22:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:28 przez:
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2019 03:29:30 przez:
Źródło
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 06:12:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014