Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:32:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Historyczny (segment C pozycja 2965, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 13:06:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 13:06:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Sarmacki sensualizm
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 07:42:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Edytorstwo źródeł : różne drogi - wspólny cel
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:21:47 przez:
Źródło
Journal of Microbiological Methods (segment A pozycja 6922, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 03:22:13 przez:
Źródło
Haematologica-The Hematology Journal (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4371, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:14:51 przez:
Źródło
BLOOD (segment A pozycja 1587, 50 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:20:33 przez:
Źródło
BLOOD (segment A pozycja 1587, 50 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 10:12:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume II, Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:26:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Magazyn Lekarza Okulisty (segment B pozycja 1516, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2020 03:25:27 przez:
Źródło
Acta Haematol.Pol. (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 25, 14 pkt.)
Rok
2017
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). (zgłoszony przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) (zgłoszony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG). (zgłoszony przez Wydział Lekarsko - Dentystyczny) Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąz delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) = Analysis of ibrutinib efficacy in a subgroup of chronic lymphocytic leukemia patients with 17p deletion: observational study of the Polish Adult Leukemia Group (PALG) (zgłoszony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii)
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 07:43:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 15:54:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Arteria
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2020 03:37:36 przez:
Źródło
Biophysical Chemistry (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1540, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/09/2018 11:38:06 przez:
Źródło
RSC Advances (segment A pozycja 10417, 35 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/12/2019 06:53:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016