Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:22:48 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 12:11:17 przez:
Źródło
Proceedings 20th International Conference on Environment and Mineral Processing
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd Lekarski (segment B pozycja 2079, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 12:08:13 przez:
Źródło
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność. KOMEKO 2016
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:21:40 przez:
Źródło
Przegląd Górniczy (segment B pozycja 2071, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 11:59:03 przez:
Źródło
Materiały Mieżdunarodnaja konferencija "Resursosbiereżenije i ochrana okrużajuszcziej sriedy pri obogaszczeniji i pierierabotkie mineralnogo syrja"
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 08:31:42 przez:
Źródło
Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność. KOMEKO 2015
Rok
2015