Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Dietetyka. Żywienie w zdrowiu i chorobie.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:03:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. T.2.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:20 przez:
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna (segment B pozycja 16, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:19 przez:
Źródło
Wiadomości Lekarskie (segment B pozycja 2809, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2020 12:56:40 przez:
Źródło
Farmacja Polska (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 719, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2020 03:25:29 przez:
Źródło
Farm.Pol. (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 719, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:03:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. T.2.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Przegląd wybranych prac z zakresu enzymologii.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:03:35 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. T.2.
Rok
2017