Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:12:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:16:43 przez:
Źródło
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY (segment A pozycja 5841, 35 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:18:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 09:22:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:21:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Inżynieria środowiska - młodym okiem . T. 11, Wody powierzchniowe i podziemne
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 09:25:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 09:29:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:27:25 przez:
Źródło
RSC Advances (segment A pozycja 10417, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:30:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/02/2018 03:30:49 przez:
Źródło
RSC Advances (segment A pozycja 10417, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:36:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Postepy Mikrobiologii (segment A pozycja 9671, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 09:34:40 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:40:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 09:36:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:44:08 przez:
Źródło
Inżynieria Materiałowa (segment B pozycja 1124, 13 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 09:38:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie : praca zbiorowa
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 23:48:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, V edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014. Cz. 7, Nauki przyrodnicze (chemia, fizyka)
Rok
2014