Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 22:59:53 przez:
Źródło
Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej : Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Wydziału = The contribution of the natural sciences to the development of politics of sustainable development of agriculture : the 60th anniversary of Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry International Scientific Conference
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 22:59:51 przez:
Źródło
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ZOOTECHNICA (segment B pozycja 52, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 08:03:22 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2014