Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:14 przez:
Źródło
Postępy Biologii Komórki (segment A pozycja 9673, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 09:47:50 przez:
Źródło
FEBS Journal (segment A pozycja 3881, 30 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 21:57:03 przez:
Źródło
XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D" : streszczenia referatów, program sympozjum ; Poznań-Wąsowo, 18-19 września 2014 r ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Politechnika Poznańska Zakład Geodezji
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 13:52:22 przez:
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:20:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
17th Czech-Polish Workshop : On Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas : Abstracts
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2019 12:43:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Aktualne problemy ochrony środowiska : Ocena stanu, zagrożenia zasobów i stosowane technologie. The applied technologies in environmental protection. The state assessment, resource threats and applied technologies
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:17:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 03:28:53 przez:
Źródło
Acta Biochimica Polonica (segment A pozycja 95, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:25:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Syst. Wspomag. Inż. Prod. (segment B pozycja 2632, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:17:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pr. Komis. Nauk. PAN Katow.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/04/2017 12:06:56 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES (segment A pozycja 5346, 30 pkt.)
Rok
2016